ขนาดเดียวพอดี” และไม่ใช่กรณีของ “อะไรก็ได้” หรือนโยบายทั้งหมดมีผลเท่าเทียมกัน

ขนาดเดียวพอดี" และไม่ใช่กรณีของ "อะไรก็ได้" หรือนโยบายทั้งหมดมีผลเท่าเทียมกัน

กระแสเงินทุนระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถสร้างหรือขยายความสั่นสะเทือนได้เช่นกัน ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้กำหนดนโยบายในประเทศเศรษฐกิจเปิดหลายแห่งมาช้านานในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นสามารถทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับที่มีประโยชน์เมื่อเผชิญกับความผันผวนของกระแสเงินทุน กลไกนี้ไม่ได้ให้ฉนวนที่เพียงพอเสมอไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเข้าถึงตลาดทุนทั่วโลกถูกขัดจังหวะหรือความลึกของตลาดถูกจำกัด 

วิธีการที่หลากหลายผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากเข้าถึงเครื่องมือนโยบายที่หลากหลายเพื่อเสริมนโยบายอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้องรับมือกับกระแสเงินทุน เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ มาตรการระดับมหภาค การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการการจัดการเงินทุนเคลื่อนย้าย

แนวทางที่หลากหลายดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประเทศแม้จะมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างแพร่หลาย แต่จนถึงวันนี้ ยังไม่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แบบบูรณาการ

เครื่องมือหลายอย่างเพื่อความมั่นคงเอกสารใหม่ ” Toward an Integrated Policy Framework (IPF) ” เริ่มเติมเต็มช่องว่าง โดยจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากโมเดลใหม่ตลอดจนผลงานเชิงประจักษ์และกรณีศึกษา และวางกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับการใช้เครื่องมือต่างๆ 

เพื่อให้บรรลุถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน

การวิเคราะห์ของเราเสนอว่าไม่มีการตอบสนองต่อความผันผวนของกระแสเงินทุนแบบ “ขนาดเดียวพอดี” และไม่ใช่กรณีของ “อะไรก็ได้” หรือนโยบายทั้งหมดมีผลเท่าเทียมกัน นโยบายที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับลักษณะของแรงกระแทกและลักษณะเฉพาะของประเทศ ตัวอย่างเช่น 

การตอบสนองนโยบายที่เหมาะสมในประเทศที่มีตลาดการเงินที่พัฒนาน้อยกว่าและมีหนี้สกุลเงินต่างประเทศจำนวนมากอาจแตกต่างจากประเทศที่ไม่มีสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ตรงกันในงบดุล หรือประเทศที่สามารถพึ่งพาสกุลเงินที่ซับซ้อนกว่า (ลึกและ ของเหลว) ตลาด

โดยทั่วไปแล้ว ในประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น ตลาดที่ลึก และการเข้าถึงตลาดอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่เพื่อช็อกยังคงเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศมีความเปราะบาง เช่น ตลาดตื้น ค่าเงินดอลลาร์ หรือการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ยึดไว้ไม่ดี ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นยังคงให้ประโยชน์อย่างมาก เครื่องมืออื่นๆ ก็สามารถมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการ macroprudential 

การแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมาตรการการจัดการเงินทุนเคลื่อนย้ายสามารถส่งเสริมความเป็นอิสระของนโยบายการเงิน ดังนั้นนโยบายการเงินจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างเพียงพอและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เครื่องมือเดียวกันนี้ รวมถึงมาตรการป้องกันเงินทุนไหลเข้าล่วงหน้าที่ใช้ก่อนเกิดภาวะช็อก สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินได้

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com