สำหรับรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

สำหรับรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใช้เพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟที่ช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อและบำรุงรักษาน้อยกว่ารถยนต์เบนซิน/ดีเซลทั่วไป รถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างมากเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามี 3 ประเภท ระดับ 1 ระดับ 2 และการชาร์จแบบเร็วกระแสตรง แรงดันไฟขาเข้าแตกต่างกันระหว่าง 3 ระดับนี้ ใช้ระหว่าง 300 ถึง 500 V

เครื่องชาร์จผลิตโดยผู้ผลิตหลายราย โดยมีผลิตภัณฑ์ ต้นทุน ฟังก์ชัน และการใช้งานที่แตกต่างกัน

เครื่องชาร์จระดับ 1 มีราคาไม่แพงเนื่องจากใช้เต้าเสียบขนาด 120 โวลต์ปกติ ทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ชุดสายชาร์จที่มาพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกที่ วิธีการชาร์จแบบนี้ใช้เวลามากที่สุดและใช้เป็นทางเลือกในการชาร์จสำรอง เร่งด่วน หรือสำรองเป็นหลัก

เครื่องชาร์จระดับ 2 มักใช้ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีเอาต์พุตพลังงานที่ดีกว่าเครื่องชาร์จระดับ 1 และความสามารถเพิ่มเติมที่เครื่องชาร์จระดับ 1 ไม่มี เครื่องชาร์จระดับ 2 จัดอยู่ในประเภทที่ไม่ใช่เครือข่ายหรือเครือข่าย

เครื่องชาร์จแบบเร็ว DC เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในตลาด มักใช้เป็นตัวขยายระยะตามเส้นทางการเดินทางหลักสำหรับการเดินทางไกล 

รวมถึงในเขตเมืองเพื่อรองรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีที่ชาร์จที่บ้านหรือผู้ที่ขับรถเป็นระยะทางไกลๆ

 เครื่องชาร์จเร็ว DC ส่วนใหญ่ในตลาดคิดอัตราตั้งแต่ 25 ถึง 50 กิโลวัตต์ เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นไม่ได้ติดตั้งระบบชาร์จเร็วแบบ DC ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนจึงไม่สามารถใช้งานได้

เนื่องจากน้ำมันเบนซินเป็นแหล่งเชื้อเพลิง จึงไม่ใช่แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและจะหมดลงในที่สุด เพื่อให้มั่นใจถึงอนาคตที่ยั่งยืน แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนจะต้องได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ สิ่งนี้ทำให้จำเป็นต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถยนต์สันดาปแบบดั้งเดิม ด้วยราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตตามไปด้วย ตลาดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกถูกจำกัดด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าภาครถยนต์ไฟฟ้ายังใหม่อยู่ ดังนั้นจึงไม่มีรถยนต์หลากหลายประเภทสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อีกประเด็นหนึ่งคือต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างสูง และการผลิตต่ำ ทำให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถตระหนักถึงการประหยัดต่อขนาดได้

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า